Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018

30 APR 2018 08:32
Nu när snösäsongen börjar övergå i barmarkssäsong och vårt verksamhetsår 17/18 den 1 maj övergår i 18/19 är det dags att träffas för att hålla årsstämma.
 • Uppdaterad: 30 APR 2018 08:33

Efter årsmötesförhandlingarna blir det utvecklings-work-shop med fokus på utvärdering av säsongen 17/18 samt att formulera mål och ambitioner för framtiden. När vi känner oss nöjda med detta äter vi en gemensam avslutningsmiddag (till självkostnadspris, betalas av var och en). Medtag egen dryck efter tycke och smak. Gå in på medlemssidan på Facebook och anmäl ditt deltagande. Det är redan över 40 personer anmälda och det får bara plats ytterligare c:a 20 på middagen så gör det direkt!

Tid: onsdag 30 maj 2017 kl 18.00

Plats: Caféet i Hammarbybacken

Agenda för årsmötet:

 1. fråga om mötets behöriga utlysande
 2. fastställande av dagordning
 3. val av ordförande för mötet
 4. val av sekreterare för mötet
 5. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 6. föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 8. fastställande av balansräkningen
 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. val av föreningsordförande för en tid av ett år
 11. val av minst 2 styrelseledamöter för en tid av två år
 12. val av minst 2 styrelsesuppleanter för en tid av ett år
 13. val av 3 ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som ska fungera till och med nästa årsmöte
 14. val av minst två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
 15. fastställande av medlemsavgifter
 16. ärenden föreslagna av styrelsen
 17. motioner, som senast tre veckor före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande
 18. övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen, 

Observera att eventuella motioner ska inkomma till styrelsen senast 3 veckor innan stämman.

Mötesmaterial skickas ut c:a 1 vecka innan mötet.

Valberedningens arbete leds av Michael Johansson Helm.

Välkomna!
Styrelsen

Skribent: Mårten Peterson
Epost: Adressen Gömd

Våra Samarbetspartners:

 

Cupole.se

 

 

 

 

 

 

Följ oss på sociala medier

Postadress:
Djurgårdens IF AF - Skidor
Michael Johansson, Strandvägen 117
13562 Tyresö

Kontakt:
Tel: 0707501319
E-post: This is a mailto link

Se all info