Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte den 29 juni 2021

01 JUN 2021 12:00
Tisdagen den 29:e juni kl. 18.00 utanför klubbhuset genomför vi årets stämma.
  • Uppdaterad: 28 JUN 2021 11:50

Tisdagen den 29:e juni är det dags för den årliga stämman. Se dagordning nedan.

Dagordning och bilagor (verksamhetsberättelse och årsredovisning) finns att läsa här Dagordning och bilagor årsmöte 2021 DIF Alpin.pdf

Motioner till årsmötet ska inkomma till styrelsen senast den 6 juni.


Kallade:
Alla medlemmar i Djurgårdens Alpina förening

Dagordning för Årsmöte den 29 juni 2021

Agenda för årsmötet:

a) fråga om mötets behöriga utlysande

b) fastställande av dagordning

c) val av ordförande för mötet

d) val av sekreterare för mötet

e) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

f) föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret

g) föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

h) fastställande av balansräkningen

i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

j) val av föreningsordförande för en tid av ett år

k) val av minst 2 styrelseledamöter för en tid av två år

l) val av minst 2 styrelsesuppleanter för en tid av ett år

m) val av 3 ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som ska fungera till och med nästa årsmöte

n) val av minst två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år

o) fastställande av medlemsavgifter

p) ärenden föreslagna av styrelsen

q) motioner, som senast tre veckor före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande

r) övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.

Skribent: Pauline Carlborg
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss på sociala medier

Postadress:
Djurgårdens IF AF - Skidor
Daniel Nygren, Katarina Bangata 66
11639 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0730789911
E-post: This is a mailto link

Se all info